ՄԵԾ ՊԱՀՔ-ԼԵԶՈՒ

Home Page / Newsletters / ՄԵԾ ՊԱՀՔ-ԼԵԶՈՒԿԻՐԱԿԻ, 9 ՄԱՐՏ 2014                                              Ծ ՏԱՐԻ ԹԻՒ 10

ՄԵԾ ՊԱՀՔ-ԼԵԶՈՒ

 

«Շրթունքները զսպողը խելացի է» (Առակ. 10. 19):

 

Կը պատմուի թէ մարդ մը կը վազէ փիլիսոփայ Սոկրատի քով եւ կ'ըսէ.

- Բան մը ունիմ քեզի պատմելիք բարեկամիդ մասին...

- Կեցի՛ր, կ'ընդմիջէ փիլիսոփան. Նախ ըսէ թէ ինծի պատմելիքդ երեք տեսակ քամոցներէ անցուցի՞ր:

- Մարդը զարմացած կը հարցնէ, ի՞նչ են այդ երեք քամոցները:

- Ահաւասիկ, կը բացատրէ Սոկրատ, նախ տեսնենք թէ պատմելիքդ ճշմարի՞տ է: Ասիկա առաջին քամոցն է:

- Ճշմարի՞տ, կ'ենթադրեմ թէ այդպէս է: Ամենայն դէպս ուրիշներ պատմեցին ինծի:

- Պատմեցի՞ն: Արդեօք որքա՞ն վստահելի են ուրիշներու պատմածները: Պահ մը ենթադրենք թէ ճշմարիտ է այդ լուրը, երկրորդ քամոց մըն ալ կայ: Պատմելիքդ բարի՞ է:

- Բարի՞, ոչ բոլորովին, նոյնիսկ հակառակը, պատասխանեց անձը:

- Լաւ, հիմա փորձենք երրորդ քամոցը, ըսաւ Սոկրատ: Պատմելիքդ օգտակա՞ր է: Ինծի համար օգուտ ունի՞:

- Ոչ օգտակար է եւ ոչ ալ անհրաժեշտ, բայց...

- Սոկրատ ընդմիջելով եւ ժպտալով ըսաւ.- Քանի որ պատմելիքդ ոչ

լրիւ ճշմարիտ է,  ոչ բարի  եւ  ոչ  ալ  օգտակար,  ուրեմն,  փափաք չունիմ գիտնալու զայն:

Մեծ Պահքի շրջանը, ինքնաքննութեան եւ զղջումի շրջան է:

- Որքանո՞վ մեր պատմածը եւ խօսածը ճշմարիտ է:

- Որքանո՞վ մեր պատմածը եւ խօսածը բարի է:

- Որքանո՞վ մեր պատմածը եւ խօսածը օգտակար է:

Ուրեմն, զսպենք եւ քամոցներէ անցնենք մեր խօսքերը ու մեր լեզուն գործածենք զԱստուած վկայելու եւ բարին խօսելու, փոխանակ՝ զրպարտելու եւ բամբասելու:

                                                                                                                                                                                                                                  Ս. Ճ.Մ.

Ք. Ջ. ՀԱՄԱՀԱՒԱՔ ԵՒ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

Կիրակի, 23 Փետրուար 2014– ին, Նահատակաց Եկեղեցիէն ներս տեղի ունեցաւ Ք. Ջ. Համահաւաք, որ նուիրուած էր նշելու Ք.Ջ. Շարժման 133-րդ տարեդարձը եւ ունենալով Ք. Ջ. Միացեալ Պատանեացի շրջանաւարտից պաշտամունք:

Պաշտամունքը առաջնորդեց`  Օրդ. Նայիրի Պարտագճեան:  Աստուածաշունչի ընթերցումէն ետք Պատանեաց Քայլերքը երգուեցաւ:  Ճոխ երգեցողութեան իրենց մասնակցութիւնը բերին Պատանիներէն կազմուած նուագախումբը Դաշնակ՝ Վարս Մկրտիչեան, Կիթառ՝ Ճորճ Մկրտիչեան եւ հարուածային՝ Ժագ Պօզեագալեան:

Շրջանաւարտ պատանիներ բաժին բերին պաշտամունքին:  Ժագ Մուսա Օղլի կարդաց պատանեացի 2013 տարեշրջանի տեղեկագիրը, Մինաս Գասպարեան կատարեց Աստուա-ծաշունչի ընթերցում, Արամ Գիլէյճեան տուաւ իր վկայութիւնը, այս խումբին կը միանայ Ռազմիկ Սարգիսեան: 

Օրուան պատգամը մատուց՝ Ք.Ջ. Գործադիր Մարմինի Ատենապետ՝ Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան «Հաւատք եւ Հաւատարմութիւն» նիւթով, հիմնուած՝ Ղուկ. 17. 5-6, Եբր. 12. 1-2 համարներուն վրայ:

Պատանեաց Ընդհանուր Առաջնորդ Տիար Յարութ Պարտագճեան հրաւիրեց` Վեր. Մկրտիչեան եւ Պատ. Սիմոն Տէր Սահակեան որպէսզի յանձնեն շրջանաւատներուն Աստուածաշունչներ, որմէ ետք Պատ. Տէր Սահակեան մատուց աղօթք շրջանաւարտներուն համար:

Պաշտամունքը վերջ գտաւ Ջանից Քայլերգով եւ Վեր. Մկրտիչեանի Առաքելական Օրհնութեամբ:

Պաշտամունքին յաջորդեց ճաշկերոյթ Նահատակաց Եկեղեցւոյ սրահէն ներս: Ճաշի աղօթքը մատուց Պատ. Սիմոն Տէր Սահակեան, որմէ ետք ներկաները ճաշակեցին համեղ ճաշը (Գօրտոն Պլօ) պատրաստուած՝ նուիրեալ տիկիններու կողմէ, ապա Հովիւներ՝ Վեր. Յ. Սէլիմեան, Վեր. Ս. Մկրտիչեան եւ Պատ. Ս. Տէր Սահակեան եւ ջանիցականներ հատեցին օրուան յատուկ կարկանդակը:

Վիճակահանութենէն ետք Տիկ. Զէլլա Պէրպէրեան ճոխացուց յայտագիրը զուարճալի խաղերով եւ անակնկալներով:

Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան շնորհակալութեան խօսք ուղղեց բոլոր անոնց որոնք սատարեցին այս ծրագրին յաջողութեան ու ճաշկերոյթը վերջ գտաւ իր աղօթքով:                                                                

 

     

ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ

Կիրակի, 2 Մարտ, առաւօտեան պաշտամունքը նուիրուած էր Վարդանանքի: Պաշտամունքը առաջնորդեց եւ պատգամ մատուց Եկեղեցւոյ Հովիւը՝ Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան նիւթ ունենալով՝«Վարդանանք» հիմնուած՝ Հռովմ. 8. 31-39-րդ համարներուն վրայ:

Պաշտամունքին բաժին բերին պատանիներ՝ Շողեր Գերպապեան նուագ՝ Ֆլիւթ «Պլպուլն Աւարայրի» եւ Յարութ Էօրտէկեան՝ ասմունք՝ «Դէպի Աւարայր»: Իսկ Կիրակնօրեայ Դպրոցի 6-րդ դասարանի աշակերտները մասնակցեցան Աստուածաշունչէն սորված համարներ արտասանելով եւ Աստուածաշունչի գիրքերուն անունները երգելով դաշնակի ընկերակցութեամբ նոյն դասարանի աշակերտ՝ Յովիկ Պարտագճեանի: Պատգամէն ետք տեղի ունեցաւ Հաղորդութեան Սեղանի մատակարարում, որու ընթացքին Տիկ. Ալին Քիւփէլեան Պարաղիտ մասնակցեցաւ երկու մեներգներով, դաշնակի ընկերակցութեամբ` Տիկ. Պէթթի Նագգաշեան-Հաթէմի:

Հոգեպարար պաշտամունքը վերջ գտաւ ժամը՝ 11.30-ին Հովիւին Առաքելական Օրհնութեամբ:

 

 

ՀԱՅ ԱՒԵՏ.  ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻԱՑԵԱԼ ՏԻԿՆԱՆՑ

ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ

Չորեքշաբթի, 12 Մարտ 2014-ի առաւօտեան ժամը՝ 10.00-ին,

Հայ Աւետ. Էմմ. Եկեղեցւոյ Սրահէն ներս:

 

 

ՊԱՏԱՆԵԱՑ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ

Կիրակի, 2 Մարտ 2014-ի պաշտամունքը առաջնորդեց՝ Օրդ. Շաղիկ Մարգարեան փառաբանութեան երգերով, դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ պատանի՝ Սէրլի Փիւրզէկեանի, եւ պատանիներ իրար հետ բաժնեկցեցան աղօթքի տարբեր նիւթեր: Ապա Օրդ. Սալամ Մուսա Օղլի փոխանցեց օրուան նիւթը՝ «Համբերութիւն Եւ Օգնութիւն», որմէ ետք աղօթեց: Պրն. Յարութ Պարտագճեան հաղորդակցեցաւ պատանիներուն հետ Յովհաննէս Մկրտիչի եւ Տէր Յիսուսի Մկրտութեան մասին:

Պաշտամունքը վերջ գտաւ յայտարարութիւններով ՊԱ, Քայլերգով եւ աղօթքով:

 

 

 

 

 

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

- Փոքրիկն Մանօ Տիշոյեան                                                 Եկեղեցւոյ 1000 ս.ո.

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ...

- Օրդ. Յասմիկ Մելքոնեանին, որ հիւրասիրեց Եկեղեցւոյ ժողովուրդը եւ Կիրակնօրեայ Դպրոցի աշակերտները Կիրակի, 2 Մարտ 2014-ին, ծնողաց՝ Գասպար եւ Մարթա Մելքոնեաններու յիշատակին:

 

- Տիկ. Մէյրի Մանուկեանին, որ հիւրասիրեց տիկինները «Վարդանանց»ի օր, աւանդական «Պաստըխ»ով:  


 

 
[Back to News]News

Gallery

Contact Us

Name :
E-mail :
Message :